Log In

"Khudozhestvenniy"

Location: 105, Kuybishev Street, Samara

Tel. 8 (846) 332-59-82

 

 

 

Description:

450 seats, Dolby Digital Surround EX

photogallery
map
Яндекс карта: